ପରଂବ୍ରହ୍ମ ହୋଇ ରହିଗଲି

ପ୍ରିୟତମା ପଦ୍ମାବୟସର ଦିଗ୍‌ ବଳୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଝରାଫୁଲର ସ୍ୱପ୍ନ , ଜଂଜାଳର ବହଳ ପରଦାକୁ ଛୁଇଁମଧ୍ୟାହ୍ନ କେତେବେଳେ ଉପନୀତତଥାପି ଏ ଦେହରେ ରହିଛିତମ କାଉଁରୀ ସ୍ପର୍ଶର ଚମକ ।ତମ ଆଙ୍ଗୁଳିର ଦାଗ ଆଜିବିମୋ ଦେହରେ ସ୍ପଷ୍ଟଯାହା ପାଲଟି ଯାଇଛି ଶିଳାରୁ ଶାଳଗ୍ରାମ !ତୁମେ ସିନା ମୋତେ ପଳାଶ ଫୁଲରଫଗୁଣରେ ସଜାଇଥିଲହେଲେ , ମୋ ଦେହର ରକ୍ତ ସବୁତୁମ ପାଇଁ କାନ୍ଦି ଉଠୁଥିଲାରିକ୍ସାବାଲା ଦେହର ଝାଳ ସଦୃଶ ,ଯେମିତି ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଖରାରେ ଖରାରେ ଉଭେଇ ଗଲା ପରି […]